HEPA filter for Positive FFU & Negative FFU size 2×4

แผ่นกรองอากาศ HEPA ขนาด 2×4

สั่งซื้อผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์     

Compare

คุณสมบัติทั่วไป
– แผ่นกรอง HEPA ขนาด 1170 x 570 x 69 mm มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค 0.3 um ได้ 99.99%